Nechať volný priestor cca 8-10 riadkov !

*************************************

ZAČIATOK
******** 1/10 ********

PENZIÓN-PLAUTER: Penzión
rodinného typu 800m od termálneho kúpaliska.

******** 2/10 ********

... voľná reklamná plocha

2 z 10

******** 3/10 ********

... voľná reklamná plocha

3 z 10

******** 4/10 ********

... voľná reklamná plocha

4 z 10

******** 5/10 ********

... voľná reklamná plocha

5 z 10

******** 6/10 ********

---

******** 7/10 ********

---

******** 8/10 ********

---

******** 9/10 ********

---

******** 10/10 ********

---

KONIEC